Fagpersoner snakker om familieterapi

Kan vi forutsi om et forhold vil vare eller ta slutt? Svaret er ja, ifølge den amerikanske samlivsforskeren John Gottman.

https://psykologisk.no/2017/01/kan-vi-forutsi-om-kjaerligheten-vil-vare/

Hvorfor kan stress gjøre oss syke?

http://forskning.no/2014/11/hvorfor-kan-stress-gjore-oss-syke

Hør Sissel Gran snakke om «det lange farvel- hvorfor og hvordan kjærlighet forvitrer»:

http://livestream.com/accounts/3722443/events/4560380

«Barnets beste» i mekling ved samlivsbrudd :

http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=444497&a=3

Familien trekkes inn i behandlingen av unge deprimerte:

http://forskning.no/depresjon-barn-og-ungdom/2015/09/deprimerte-unge-blir-behandlet-med-foreldrene