Individuelle Samtaler

Individuelle samtaler er for deg som ønsker støtte og hjelp til endring i din livssituasjon. Livet byr på mange utfordringer og man trenger hjelp til å sortere tankene. Individuelle samtaler anbefales når enkeltpersoner står ovenfor utfordringer, opplevde kriser eller ved et veivalg. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan gi en nye verktøy og utvide ens handlingsrepertoar.

Sammen retter vi fokus på det som oppleves som vanskelig, og har fokus på å oppleve mestring og på å øke livskvaliteten.