Om parsamtaler

Parsamtaler kan være nyttige uansett status i parforholdet. Både i situasjoner hvor forholdet virker fastlåst i uønskede handlingsmønstre, eller i forhold hvor man ønsker å ivareta det gode som er og har vært.

Alle par består av to ulike individer. Disse vil alltid ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører til noen konflikter eller utfordringer som ikke endres. De kan ikke løses en gang for alle, slik man løser enkeltstående konflikter gjennom konstruktive forhandlinger. Nyere forskning på par tyder på at de 69% av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Målet blir da ikke å nødvendigvis finne en løsning på utfordringen, men å sammen finne løsninger på hvordan vi kan håndtere ulikhetene.

Vi lener oss til Dr. John og Julie sin metode. Ved å studere og forske på par i over 40 år, har de skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset som er et samlivskurs som blir mer og mer populært bygger også på denne kunnskapen.

Les mer om Gottman metoden her: https://www.gottman.com/about/the-gottman-method/