Fagpersoner snakker om familieterapi

Kan vi forutsi om et forhold vil vare eller ta slutt? Svaret er ja, ifølge den amerikanske samlivsforskeren John Gottman. https://psykologisk.no/2017/01/kan-vi-forutsi-om-kjaerligheten-vil-vare/ Hvorfor kan stress gjøre oss syke? http://forskning.no/2014/11/hvorfor-kan-stress-gjore-oss-syke Hør Sissel Gran snakke om «det lange farvel- hvorfor og hvordan kjærlighet forvitrer»: http://livestream.com/accounts/3722443/events/4560380 «Barnets beste» i mekling ved samlivsbrudd : http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=444497&a=3 Familien trekkes inn i behandlingen …