Tel: 404 83 479
Email: post@bergenfamilieterapi.no

Velkommen til Bergen Familieterapi

Bergen Familieterapi tilbyr samtaleterapi til par, familier og individer som ønsker en positiv endring i egen livssituasjon. Vi har kontor i Strandgaten 6. Tilbyr også terapi i din egen stue.

For dere som ønsker en endring

Bergen Familieterapi tilbyr terapeutiske samtaler til enkeltpersoner, par, grupper og familier som står ovenfor utfordringer i hverdagslivet. Fokus på løsninger og positiv endring gjennom samtaler. Med terapeutens hjelp lærer man virkningsfulle metoder for god kommunikasjon, konflikthåndtering og livsmestring. Vi støtter oss til Dr. John Gottman sin forskning i parsamtaler. Ved å studere par har forskerne skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Vi tilbyr også terapipakker til par som ønsker endring i parforholdet sitt enten ved at dere opplever at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg eller ved at dere har møtt på noen utfordringer som dere ønsker å snakke om sammen med en terapeut. Vi vet at det kan være utfordrende for noen å komme til kontoret vårt i Bergen sentrum og tilbyr derfor også terapi i din egen stue.

Hvorfor velge Bergen Familieterapi?

Kort ventetid, fleksible åpningstider, sentral beliggenhet i Bergen sentrum, ikke behov for henvisning fra lege og rimelige priser. I tillegg til norsk og engelsk, tilbys det også terapi på farsi/dari.

Samtaleterapi for alle

Samtaleterapi er noe alle kan benytte seg av, om man har et problem eller kanskje bare trenger å prate med en utenforstående. Alle trenger å lette hjertet noen ganger, og det er ikke alltid like lett å prate med noen som står nær. Samtaleterapi kan gå over kortere eller lengre tid. Noen personer kan ha behov for et mindre antall samtaler i en forbigående utfordrende periode. Andre vil ha behov for et dyperegående terapeutisk forløp over lengre tid.

Kompetansefelt

– Konflikter i nære relasjoner
– Identitet og selvbilde
– Foreldre og barn problematikk
– Kulturkonflikter og minoritetproblematikk

Hva er samtaleterapi?

Samtaleterapi betegner et fagfelt der terapeuter med samtaleterapeutisk ekspertise arbeider med mennesker innen de rammer som den fortrolige samtalen kan gi. Metoder og teknikker brukt i samtaleterapi vil kunne variere fra en samtaleterapeut til en annen ut fra den enkeltes faglige bakgrunn og plattform. Terapeuten lytter til deg og sammen ser vi etter eventuelle forandringer eller justeringer som kan gjøres i handlingsmønsteret eller tankemønsteret. Det dreier seg om at man skal lære å se andre mulige veier, se ting fra andre perspektiver og tenke annerledes på problemer som oppstår.