Familiesamtaler

Det å leve sammen som en familie kan til tider være utfordrende. Familien er ett system bestående av individer som påvirker hverandre. Hvis ett eller flere medlemmer ikke trives påvirkes dynamikken i hele familien. I familieterapi får familien hjelp til å sortere tanker, få bedre kommunikasjon og få hjelp til å møte nye utfordringer som kan oppstå.

Dette kan eksempelvis være:

  • sorg
  • brudd
  • rus i familien
  • uoppklarte hendelser
  • ønske om bedre relasjon og kommunisere mer åpent
  • atferdsvansker

 

Familieterapi Bergen