Familiesamtaler

Familiesamtaler er et tilbud til å hjelpe familier håndtere ulike utfordringer. Dette kan eksempelvis være sorg, brudd, rus i familien, uoppklarte hendelser, eller et ønske om forberede relasjonene og kommunisere mer åpent.