Hvem kan dra nytte av familieterapi?

Bergen familieterapi tilbyr terapi til voksne, barn og ungdom som strever med kommunikasjon og samspill i forhold til familien og til individer som ønsker en endring i egen livssituasjon. Familien kan være både en stor kilde til støtte for mennesker, men også en kilde til bekymring, misforståelser og smerte. Derfor er familieterapi og systemisk praksis viktig når målet er å styrke evnen til familiemedlemmer til å støtte hverandre. Aktivering av familiemedlemmer til å bruke sine ressurser mer effektivt i en støttende måte kan være avgjørende i å hjelpe medlemmer administrere overgangsfasen av familiens utvikling eller stressende livshendelser. Avhengig av hva du/dere ønsker hjelp til legger Bergen Familieterapi til rette for samtaler som kan skape endring.

Eksempler på tema i samtalene kan være:

Misnøye med parforholdet

Utfordringer på jobb/skole

Utfordringer i relasjoner til andre i familien

Savn eller sorg

Økonomiske utfordringer

Tabubelagte tema

Nye familiemedlemmer (mine, dine og våre barn, fosterbarn)

Kulturelle forskjeller

Hjelp til å håndtere konflikter rundt barna

Samværsordninger og samarbeid med ekspartnere

Utfordringer med sykdom hos barn/voksne

Problemer mellom generasjoner

Helseproblemer

Barn og unges psykiske helse

Voksen mental helse

Alkohol og annen rus

Saker som involverer familien livssyklus og overgangsstadier av livet

Fremme foreldreferdigheter og familie fungering

Forstyrrelse av familielivet på grunn av sosiale, politiske og religiøse konflikter

Vi bruker også my Gottman sin teori