Parsamtaler

Partsamtaler kan være nyttige uansett status i parforholdet. Både i situasjoner hvor forholdet virker fastlåst i uønskete handlingsmønstre, eller i forhold hvor man ønsker å ivareta det gode som er og har vært.